Schoolbestuur & scholengemeenschap


Inrichtend comité Annuntiaten Heverlee

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot de inrichtende macht  Zusters Annuntiaten van Heverlee:

Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee


Scholengemeenschap Korha

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werd er een scholengemeenschap opgericht waarvan de hierna vermelde scholen deel uitmaken :

 • Vrije Basisschool Jan Ruusbroec
 • Vrije Basisschool Sint-Stevens
 • Vrije Basisschool De Hoek
 • Vrije Basisschool Sint-Lutgardis
 • Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouwinstituut
 • Vrije Basisschool Harten Troef
 • Vrije Basisschool Spring in't veld
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Halleweg
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Vondel
 • Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Handbooghof
 • Heilig-Hartcollege 1ste graad secundair Campus Vondel
 • Heilig-Hartcollege 2de & 3de graad secundair Campus Parklaan
 • Onze Lieve Vrouwinstituut Sint-Genesius-Rode

Deze scholengemeenschap wordt KORHA genoemd

Administratieve zetel : Vondel 41 – 1500 Halle
Algemeen directeur : Lander Van Medegael

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x