Schoolvisie

Als Katholieke dialoogschool willen we een gemeenschap vormen waarin leerlingen, ouders en personeel elkaar ontmoeten in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen en dit vanuit een evangelische inspiratie. We zetten in op het ontdekken van elkaars multiculturele initiatieven en tradities. Onze school ervaart de diversiteit als een verrijking: Leren van elkaar door met mekaar in dialoog te treden om zo samen te bouwen aan een harmonische sfeer met verdraagzaamheid als uitgangspunt.

Wij willen op onze school leerlingen prikkelen om eigen talenten en krachten  te ontdekken om zo tot maximale ontplooiingskansen te komen. We bieden krachtige leeromgevingen aan, zetten in op onderzoekend leren en experimenteren. Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen alle attitudes en vaardigheden meekrijgen om kritisch, assertief en zelfredzaam door het leven te gaan.

We stimuleren wat goed gaat en bieden hulpmiddelen op maat aan om drempels te overkomen. Met een open geest en kritische blik naar de wereld kijken, wordt dagelijks benadrukt. Het doel is hen te sterken om uitdagingen van de toekomst aan te gaan: leefbaarheid van het milieu, vooruitgang van de technologie, gebruik van nieuwe media,…

We bieden leerlingen de kans om hun creativiteit te ontdekken, te ontwikkelen en te uiten. Hierbij worden zintuigen geprikkeld door zowel binnen- als buitenschoolse leeromgevingen aan te bieden. Zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen, wordt er gekeken naar de weg die het kind aflegt en de evoluties die tijdens dit proces plaatsvinden.

Wij willen kinderen ook stimuleren om deel te nemen aan sportieve activiteiten en hen het belang van een gezonde levensstijl laten ervaren. Dit doen we door gezonde tussendoortjes te stimuleren, sterk in te zetten op bewegingsactiviteiten, projecten rond gezonde voeding op te starten en ook te werken aan het mentaal welbevinden van onze leerlingen.

Wij willen ook ons steentje bijdragen aan een gezond leefklimaat. Dit doen we door leerlingen te stimuleren herbruikbare materialen te gebruiken om de afvalberg te verminderen en het afval te sorteren. Met onze moestuintjes prikkelen we de groene vingers van zowel leerlingen als leerkrachten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x